Puesta en Marcha de instalaciones

Eficiencia Energetica

Format per  un equip d enginyers i técnics  especialitzats en temes d’assessorament energètic i en serveis d’eficiència energètica que desenvolupem la nostra activitat en el camp de les instal·lacions, tant en l’àmbit de l’edificació com en l’àmbit industrial.

Oferim un servei integral d’enginyeria i d’estudis d’eficiència energètica, i apostem per un treball conjunt amb els clients per tal de proposar la millor solució adaptada a cada necessitat. Orientem els nostres serveis cap a projectes amb solucions d’alta eficiència energètica per a obtenir una reducció de la despesa energètica i econòmica, i sempre amb la premissa d’oferir un servei de qualitat i involucrat en la visió global del projecte.

Abordem estudis, projectes i serveis que van des de petites col·laboracions i assessoraments fins a auditories energètiques integrals d’instal·lacions, certificacions energètiques d’edificis tant nous com existents, així com certificacions energètiques d’instal·lacions de sector terciari, i estudis d’optimització de factures elèctriques.

Treballem tant per l’obra pública com per al promotor privat.

Oferim els següents serveis en l’àmbit de la eficiencia energética aplicat al camp de les instal·lacions.

 • Negociació i contractació d’energies
 • Gestió de tramitacions
  • Tramitacions d’ampliacions i reduccions de potència
  • Tramitacions d’errors en la facturació
  • Tramitacions de canvis de titulars
 • Assistència i seguiment de facturació
  • Recepció dels rebuts de factures d’electricitat i gas
  • Estudi de la tarificació energètica de la instal·lació actual, per tal d’optimitzar-la i reduir el cost econòmic de les factures al client
  • Gestions per a realitzar modificacions de potència contractada amb companyies comercialitzadores
  • Elaboració d’informes periòdics de seguiment energètic de la instal·lació optimitzada per a quantificar els guanys econòmics
 • Contractes
  • Notificació dels venciments dels contractes vigents
  • Gestió de renovacions de contractes avaluant la millor proposta i alternativa de mercat del moment
  • Valoració i avaluació de possibles denúncies
 • Estudis addicionals
  • Càlcul i propostes per a resoldre els recàrrecs de reactiva
 • Diagnòstic i auditories energètiques integrals
 • Anàlisis de les demandes i consums energètics de la instal·lació suggerint millores enfocades a resultats tangibles i viables
 • Identificació de fuites a la instal·lació mitjançant anàlisis tèrmics, elèctrics i consums d’aigua. Ús dels equips de mesura més adients per a cada instal·lació
 • Caracterització i discretització dels processos o elements consumidors d’energia
 • Estudi de la eficiència energètica dels sistemes d’enllumenat i dels equips de climatització
 • Metodologia
  • Estudi preliminar, recollida i recopilació de dades
  • Estudi i anàlisi de les dades
  • Mesures i solucions recomanades, disseny del pla d’actuacions i viabilitat de les propostes
 • Visualització, gestió i actuació correctiva i predictiva del comportament energètic de la instal·lació mitjançant la monitorització de consums energètics i de consums d’aigua
 • Realització de certificacions energètiques de processos, edificis o instal·lacions per tal d’optimitzar el consum i la gestió de la energia i per tal d’aconseguir una requalificació del valor del negoci
 • Assessorament energètic de la instal·lació


Posicionamiento en Google